Contact

Privacy

MediaJury beschermt jouw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle leden van het MediaJury-panel.

MediaJury probeert niets te verkopen noch iets te promoten. Dit is een marktonderzoek dat gebruik maakt van wetenschappelijke methoden en wij verzekeren je dat wij je niet zullen misleiden omtrent het doel en het gebruik van de resultaten van de onderzoeken waaraan je deelneemt.

Persoonsgegevens van onze respondenten, die worden verstrekt aan de hand van de onderzoeken, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en MediaJury stelt alles in het werk om deze gegevens te beschermen. Onder de term persoonsgegevens is onder andere begrepen de voor- en achternaam, het thuisadres, het emailadres, het telefoon- of gsmnummer, de leeftijd, het geslacht en de geboortedatum, maar is hiertoe niet beperkt. MediaJury gebruikt je gegevens enkel voor marktonderzoeksdoeleinden. De gegevens die je ons per onderzoek verstrekt, worden ontdaan van elke identificatiemogelijkheid. MediaJury conformeert zich hierbij aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen van de beroepsfederatie FEBELMAR bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van jouw persoonlijke gegevens.

Je kan toegang tot je persoonsgegevens krijgen om deze na te kijken op hun correctheid. Je dient hiervoor in te loggen op “Mijn MediaJury” op mediajury.be. Door het verzenden van een verzoek aan MediaJury kunnen eveneens jouw gegevens geheel of gedeeltelijk verwijderd worden uit het bestand van MediaJury. MediaJury tracht binnen zo snel als mogelijk aan je verzoek te voldoen.

De antwoorden die je ons verstrekt via een onderzoek worden als vertrouwelijk behandeld, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat hiervan mag worden afgeweken. Zoals bij elke vorm van markt- en opinieonderzoek geldt, is je medewerking altijd vrijwillig. Geen enkel persoonlijk gegeven van of over jou wordt gebruikt zonder je medeweten en toestemming.

Ook kinderen vanaf 12 jaar mogen deelnemen aan MediaJury. Kinderen onder 15 jaar dienen wel de expliciete voorafgaandelijke toestemming te hebben van minstens een van de ouders (of een wettelijke voogd) om lid te worden van MediaJury. Door het aanvaarden van deze privacyregels bij de inschrijving geeft men aan dat het kind de toestemming heeft om deel te nemen aan MediaJury.

We maken in zeer beperkte mate gebruik van cookies en andere soortgelijke hulpmiddelen voor kwaliteitscontrole, validatie en het voorkomen van dubbele ondervraging. We detecteren automatisch jouw browsertype om de vragenlijst zo goed als mogelijk op jouw software af te stemmen. We doen geen andere onzichtbare verwerking van data van jouw computer. Als lid van MediaJury dien je cookies te accepteren. Indien u dit echter niet wenst, is het noodzakelijk dat je jouw lidmaatschap beëindigt.

MediaJury is voorzien van veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van door ons beheerde informatie te beschermen. Slechts een beperkt aantal medewerkers heeft toegang tot de informatie die je ons verstrekt. Zij hebben alleen toegang voor het uitvoeren van data-analyse en kwaliteitscontrole. Door akkoord te gaan met deelname aan een onderzoek of door panellid te worden, ga je tegelijkertijd akkoord met de voorwaarden van huidige privacyverklaring. MediaJury behoudt zich het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website vermeld worden, zodat je deze wijziging kan nalezen. Een verdere deelname aan een (nieuw) onderzoek als panellid na deze wijziging, houdt de aanvaarding in van de wijziging.

Mocht je nog vragen hebben over online onderzoek door MediaJury, dan kan je contact met ons opnemen via de contactpagina. Meer informatie over MediaJury, GfK Belgium en GfK kan u terugvinden op de welkomstpagina van deze website, alsook op volgende website www.gfk.com.

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op de vaste schijf van je computer is geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die je de cookie heeft verschaft. Je kan cookies deactiveren, door bijvoorbeeld in Internet Explorer op "Extra"te klikken, gevolgd door "Internetopties", "Geavanceerd" en “Een bevestiging vragen alvorens cookies te aanvaarden”. Op die manier wordt de gebruiker door een boodschap gewaarschuwd telkens als een cookie naar hem wordt gestuurd. Die boodschap zal de bestemmeling van de cookies aangeven, alsook zijn vervaldatum.

Een moment, uw opdracht wordt verwerkt...